ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Kut Khae, Mueang Mukdahan, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สมสะอาด
กุดแข้ใต้
นาโก
ดงยาง
กุดแข้
นันทวัน