ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Kham Pa Lai, Mueang Mukdahan, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คำป่าหลาย
สามขา
นาเสือหลาย
นาตะแบง
แก้ง
นาคำน้อย
นาหนองยอ
นาสองห้อง
สามขาเหนือ
คำน้ำเที่ยง
น้อยนาตะแบง
คำป่าหลาย
โนนคำ
สามขาเหนือ
สามขาใต้
คำป่าหวาย
สามขาเหนือ