ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Kham Ahuan, Mueang Mukdahan, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คำอาฮวน
เหมืองบ่า
คำเขือง
พรานอ้น
ดงมัน
คำเม็ก
โนนสะอาด
โคกสูง
เหล่าดาม
โค้งสำราญ
นิคมสหกรณ์
เหล่าคราม
พรานอ้น
แสงอรุณ
คำอาฮวน
เหมืองบ่า