ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Dong Yen, Mueang Mukdahan, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดงเย็น
หนองแดน
ป่งโพน
สามขัว
โคกตะแบง
โพนสวาง
โคกขามเลียน
นาจาน
คำบง
ดอน
โนนสวรรค์
นาทอง
ภูทอง
โพนสวาง