ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Na Si Nuan, Mueang Mukdahan, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาสีนวน
ส้มป่อย
โนนศรี
เหล่าล้อม
คอนสาย
ท่าไค้
นาแล
ส้มป่อยเหนือ
เขามโนรมย์
คำภูเงิน