ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Na Sok, Mueang Mukdahan, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาโสก
หนองน้ำเต้า
นาโสก
เหล่าป่าเป้ด
นาบอน
นาโด่
โคกป่งเปือย
แก้ง
นาหัวภู
โคกป่งเปือย
เหล่าป่าเป้ด
นาโด่น้อย
โนนบุปผา
บูรพาประชาสุข
วัฒนานคร
เหล่าป่าเป้ด