ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Bang Sai Yai, Mueang Mukdahan, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บางทรายใหญ่
บางทรายใหญ่
โคกสูง
ดอนม่วย
หนองแอก
หนองหอย
คำผักหนอก
ป่าหวาย
สงเปือย
โนนสว่าง
หนองหอย
หนองแอก
บางทรายใหญ่