ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Ban Khok, Mueang Mukdahan, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ป่าไร่
โคก
หนองบัว
ป่ากล้วย
พังคอง
สงเปือย
ป่าหวาย
หนองแวงเหนือ
หนองแวงใต้
พังคองใต้
โคกหินตั้ง
โนนสะอาด
หนองโจด