ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Phueng Daet, Mueang Mukdahan, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ผึ่งแดด
ผึ่งแดด
โนนตูม
คำผึ้ง
นาคำ
นาคำ
จอมมณีใต้
หนองไผ่
กกบก
หนองแล้ง
หนองปลาซิว
หนองเขียน
คำผึ้งน้อย