ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Mukdahan, Mueang Mukdahan, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คำตุนาง
นาคำน้อย
ศูนย์ไหม
กุดโง้งน้อย
กุดโง้งใหญ่
ดานคำ