ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Si Bun Rueang, Mueang Mukdahan, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน