ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Phon Sai, Mueang Mukdahan, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาโสก
โป่งเป้า
โพนทราย
นาถ่อน
หนองหญ้าไชย์
แก่นเต่า
คำฮี
ม่วงหัก
โพนทราย
นาถ่อน
ดอนม่วงพัฒนา
บัวระภาเหนือ
หนองหญ้าไซย์
แก่นเต่า
ป่งเป้า