ยะลา Yala

คำขวัญ ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกพิกุล

ภูมิภาค ใต้ ตัวย่อไทย ยล ตัวย่ออังกฤษ YLA ISO TH-95 FIPS TH70 ประชากร 500,814 พื้นที่ 4,521.10 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เบตง
Betong
5
เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
เมืองยะลา
Mueang Yala
14
วัดถ้ำสวย รวยไม้ยางพารา ล้ำค่าหินอ่อน กระท้อนรสดี
กรงปินัง
Krong Pinang
4
ตำนานเมืองหมาก มากมีผลไม้ ธรรมชาติสดใส ใจคนงดงาม
กาบัง
Kabang
2
แหล่งต้นน้ำใหญ่ ชื่นใจธรรมชาติ ไม้กวาดดอกหญ้า จำปาดะพันธุ์ดี
ธารโต
Than To
4
ธารโตเมืองดาหลา เงาะป่าซาไก ทะเลใหญ่บนหุบเขา ถ้ำยาวธารน้ำลอด
บันนังสตา
Bannang Sata
6
ถิ่นนามะปราง บางลางอุทยาน อนุสรณ์สะพานโบราณ คู่บ้านกล้วยหิน
ยะหา
Yaha
7
โรงพยาบาลเจ้าฟ้า ศาลาดูจันทร์ นานาพันธุ์ผลไม้ หลากหลายวัฒนธรรม สรรพนามเมืองขี้เหล็ก
รามัน
Raman
16
ถิ่นช้างเผือกคู่บารมี สับปะรดดีเกะรอ ตะโละหะลอกริชงาม ลือนามปลามังกร อนุสรณ์เมืองเก่า