ยะลา Yala

95 70 ยล YLA
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
ใต้ พิกุล 500,814 4,521.10 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดยะลา