ยโสธร Yasothon

คำขวัญ เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกบัวแดง

ภูมิภาค อีสาน ตัวย่อไทย ยส ตัวย่ออังกฤษ YST ISO TH-35 FIPS TH72 ประชากร 539,257 พื้นที่ 4,161.67 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เมืองยโสธร
Mueang Yasothon
18
เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
เลิงนกทา
Loeng Nok Tha
10
เกษตรกรรมฟูเฟื่อง เมืองนกทาใหญ่ ถิ่นภูไทงามเลิศ ต้นกำเนิดสายธาร งามตระการภูถ้ำพระ แหล่งธรรมะดีเด่น
ไทยเจริญ
Thai Charoen
5
ถิ่นภูกอย รอยพระพุทธบาท ผ้าสีธรรมชาติทอมือ เลื่องลือโบสถ์ไม้ใหญ่ ลำเซบายไหลผ่าน ลานหินซ้อนภูฮัง
กุดชุม
Kut Chum
9
พระใหญ่คู่บ้าน ศาลเจ้าพ่อคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั้งไฟ สมุนไพรมากมี ข้าวดีปลอดสารพิษ งานนิมิตภูทางเกวียน
ค้อวัง
Kho Wang
4
ค้อวังเมืองน่าอยู่ ถิ่นหลวงปู่มหาแปลง แหล่งข้าวปลาลุ่มน้ำชี ประเพณีล้วนงดงาม เลื่องลือนามผลิตภัณฑ์
คำเขื่อนแก้ว
Kham Khuean Kaeo
13
เมืองโบราณ ธารสองสาย ไก่รสเด็ด เมล็ดข้าวหอม
ทรายมูล
Sai Mun
5
พระธาตุฝุ่นล้ำค่า สวนป่าดงมะไฟ หอไตรประวัติศาสตร์ เห็ดธรรมชาติสมบูรณ์
ป่าติ้ว
Pa Tio
5
แตงไทยโต แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตสินค้า พื้นเมือง ลือเลื่องพระอาฮา
มหาชนะชัย
Maha Chana Chai
10
มหาชนะชัย พระเรืองไชยลือเลื่อง เมืองแห่งดอกจาน นมัสการพระพุทธบาท ธรรมชาติลำน้ำชี ประเพณีแห่มาลัย