อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - Kra Buri, Ranong

พื้นที่ 783.00 km2 คำขวัญ คอคอดกระ เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา