ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Bang Phra Nuea, La-un, Ranong

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ทอนเสียด
บางขุนแพ่ง
คอกช้าง
บางใหญ่
ระวิ