ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Bang Kaeo, La-un, Ranong

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บางแก้วน้อย
บางแก้วใหญ่
ทุ่งตาพล
เขาฝาชี
พุตาโรย