ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

La-un Nuea, La-un, Ranong

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นายาว
บางญวน
บางสันโต้ง
วังลุ่ม
ปากแพรก, ในวง