ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

La-un Tai, La-un, Ranong

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ล่าง
บางแก่นจันทร์
วัดควน
บางแกะ
พรุข่า
ด่าน