อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง - Wang Chan, Rayong

พื้นที่ 395.25 km2 คำขวัญ ผลไม้รสดี ประเพณีหลากหลาย แหล่งจำหน่ายยางพารา งามตาเขื่อนประแสร์