อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี - Pak Tho, Rachaburi

พื้นที่ 757.84 km2 คำขวัญ เพลงเขมรปากท่อ เหล่ากอไทยทรงดำ วัฒนธรรมกะเหรี่ยง เสียงน้ำตกไทยประจัน แหล่งพันธุ์ไม้ผล ถิ่นคนน้ำใจงาม มากฟาร์มสุกร พระนอนเขาถ้ำทะลุ