อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี - Wat Phleng, Rachaburi

พื้นที่ 37.89 km2 คำขวัญ ถิ่นเพลงปรบไก่ แควอ้อมใสไหลผ่าน ย่านผลไม้รสดี มากมีขนมโบราณ นมัสการเจ้าพ่อหลักหิน งามศิลป์โบสถ์ร้อยปี