ร้อยเอ็ด Roi et

คำขวัญ สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกประดู่

ภูมิภาค อีสาน ตัวย่อไทย รอ ตัวย่ออังกฤษ RET ISO TH-45 FIPS TH25 ประชากร 1,309,708 พื้นที่ 8,299.19 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เกษตรวิสัย
Kaset Wisai
13
เมืองเกษพัฒนา ทุ่งกุลาสดใส ผ้าไหมสวยยิ่ง กู่กาสิงห์บ้านปลา โสภานารี มากมีข้าวหอม
เชียงขวัญ
Chiang Khwan
6
เมยวดี
Moei Wadi
4
เมยวดีเมืองพ่อสีหราช สวยสะอาดด้วยน้ำใจ เลื่องลือไกลผ้าลายขิต ถิ่นผลิตอ้อยหวาน ทุกหมู่บ้านพัฒนา
เมืองร้อยเอ็ด
Mueang Roi Et
15
พระสังกระจายศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตแคนลือเลื่อง บึงพลาญชัยงามประเทือง ถิ่นเมืองสาเกตนคร
เมืองสรวง
Mueang Suang
5
เทพนครเรืองนาม เขตคามธูปหอม งามพร้อมวัฒนธรรม ค่าล้ำไหมชั้นดี มากมีเกลือสินเธาว์ ตำนานเก่าหมาสรวง งูซวง ทุ่งกว้างวังอีผุย
เสลภูมิ
Selaphum
18
เมืองอุดมทั่วแดนดิน ท้องถิ่นปลาชุม ลุ่มน้ำยัง-ชี ประเพณีอนุรักษ์ ใจภักดิ์แผ่นดินธรรม เมืองนำแผ่นดินทอง
โพธิ์ชัย
Pho Chai
9
ดินแดนกระติบข้าวใหญ่ ผ้าไหมล้ำค่า ผ้าขาวม้าเนื้อดี ข้าวจี่ปั้นโต แตงโมแสนหวาน เล่าขานหลวงปู่ใหญ่
โพนทราย
Phon Sai
5
กู่ท้าวคันธนาม สวยงามท่าหาดยาว ข้าวมะลิหอมทุ่งกุลา มากปลามูลและปลาเสียว
โพนทอง
Phon Thong
14
โพนทองเมืองงาม เรืองนามปู่กุดเป่ง เคร่งวัฒนธรรม หัตถกรรมเสื่อกก มรดกแหลมพยอม ข้าวหอมองุ่นหวาน สืบสานพัฒนา การศึกษาก้าวไกล
จตุรพักตรพิมาน
Chaturaphak Phiman
12
ตำนานเศียรคชสาร เล่าขานปรางค์กู่ เชิดชูวัฒนธรรม งามล้ำหลักเมือง ลือเลื่องเมืองหงส์ ธำรงงามน้ำใจ น้ำใสห้วยกุดแดง แดนแห่งพรหมพิมาน
จังหาร
Changhan
8
จังหารเมืองพระ ธรรมะครองใจ อิฐมอญก้อนใหญ่ น้ำใสลำชี มากมี ธัญญาหาร สนุกสนานงานประเพณี
ทุ่งเขาหลวง
Thung Khao Luang
5
ข้าวกล้องผักก้าม ลือนามผ้าไหมหวายหลึม ไม่ลืมหม้อใหญ่เทอดไทย ประเพณีถูกใจแข่งเรือ เหลือเชื่อเจดีย์วัดโนนสวรรค์ ถั่วลิสงมันเขวาน้อย ปลาอร่อยต้องริมชี จักสานดีบ้านหนองหล่ม
ธวัชบุรี
Thawat Buri
12
ธวัชบุรีถิ่นไม้ยางนา ผ้าไหมชั้นดี ลำชีไหลผ่าน ปรางค์กู่คู่บ้าน ธัญญาหารมากมี สตรีโสภา
ปทุมรัตต์
Pathum Rat
8
เมืองดอกบัวแดง แหล่งผ้าไหมชั้นดี ประเพณีบุญคูณลาน จักสานลือเลื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม
พนมไพร
Phanom Phrai
13
เมืองแสนล้านช้าง ต้นยางใหญ่สระขี้ลิง พระธาตุมิ่งขวัญรวมใจ บุญบั้งไฟเพ็ญเดือนเจ็ด รสเด็ดข้าวปุ้นซาว หาดทรายขาวมากปลาชี ผ้ามัดหมี่ไหมลือนาม
ศรีสมเด็จ
Si Somdet
8
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สามัคคีรำกลองยาว สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กิช ยอดมิตรค่ายทหาร แตงหวานแคนตาลูป
สุวรรณภูมิ
Suwannaphum
15
สุวรรณภูมิแดนกู่พระโกนา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บั้งไฟแสน ดินแดนวัฒนธรรม
หนองพอก
Nong Phok
9
หนองพอกถิ่นเมืองงาม เรืองนามผาน้ำย้อย ใช้สอยน้ำพุใส เจดีย์ใหญ่ตระการตา โสภาสวนพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติถ้ำภควัม อร่อยล้ำแก่งอ่อมหวาย เที่ยวสบายเขื่อนวังนอง
หนองฮี
Nong Hi
4
หนองฮีแดนสรภัญญ์ บ่อพันขันเมืองโบราณ งามตระการพระเจ้าใหญ่ พงไพรวานรมาก หลายหลากผ้ามัดหมี่ ประชาชีใผ่คุณธรรม
อาจสามารถ
At Samat
10
เจ้าพ่อมเหศักดิ์ลือเลื่อง เมืองเดิมสระบุศย์ ที่สุดพระธาตุเมืองเก่า ตำนานเล่าเจ้าแม่นางหิน ท้องถิ่นหลวงปู่เสือ มากเหลือกุ้งกราม คือนามอาจสามารถ