ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Nam Sai, Chaturaphak Phiman, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
น้ำใส
เที่ยมแข้
ยางเครือ
ขุมดิน
หางกุด
น้ำใส
สว่างอารมณ์
ดอนแหน
ขุมดิน
เที่ยมแข้