ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Hua Chang, Chaturaphak Phiman, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หัวช้าง
คุ้มตลาด
คุ้มเหนือ
อ้น
อ้น
อ้น
หนองตอ
หนองกุง
โต้น
หนองตอ
หนองตอ
หนองตอ
อ้น
อ้น
อัน