อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด - Changhan, Roi et

พื้นที่ 165.10 km2 คำขวัญ จังหารเมืองพระ ธรรมะครองใจ อิฐมอญก้อนใหญ่ น้ำใสลำชี มากมี ธัญญาหาร สนุกสนานงานประเพณี