ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

Dong Sing, Changhan, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดงสิงห์
ดอกแก้ว
ดินแดง
หนองเข็ง
เปลือยตาล
ป่าน
โคกล่าม
หนองอ้อ
หนองตอ
นาดี
แพง
ดงหวาย
หัวดง
เทพประธาน
ดงสิงห์
เปลือยตาล
ป่าน
โคกล่าม