ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

Muang Lat, Changhan, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
แจ้ง
แจ้ง
แจ้งข่า
ท่าลาด
ม่วงลาด
ม่วงลาด
ม่วงลาด
หนองแค
ท่าลาด
แจ้ง
แจ้ง
แจ้ง