ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

Saen Chat, Changhan, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เขวาชี
เขวาชี
เขวาชี
แสนชาติ
บึงโดน
แซงแหลม
แซงแหลม
โนนสวรรค์
บึงโดน