ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Thung Khao Luang, Thung Khao Luang, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ผักก้าม
จานเหนือ
หวายน้อย
จานใต้
อุดมสุข
จาน
ท่าโพธิ์