ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Maba, Thung Khao Luang, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เขวาน้อย
ขว้าง
หวายหลึม
ท่าสะแบง
ขว้างใหญ่
หวายหลึม
ธารสวรรค์
ขว้างใหญ่
อุดมสุข
สหชัยพัฒนา