ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Thoet Thai, Thung Khao Luang, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เทอดไทย
ตลาดใหญ่
ปอหู
ยางด่อ
ขมิ้น
ยางใต้
ยางโทน
หนาด
อีโก่ม
เปลือยน้อย