ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Niwet, Thawat Buri, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นิเวศน์
จอมพล
เหล่าแถม
ท่าเยี่ยม
นิคม
ชัยคาม
ประตูชัย
โนนขี้ช้าง
หนองบัว
ดอนไผ่
ตาเสือ
หนองเดิด
ตะโมม
ธวัชชัย
นิเวศน์
ประตูชัย
นิคม