ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Bueng Nakhon, Thawat Buri, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ขามเหนือ
ขามใต้
ขาม
สองพี่น้อง
อีเตี้ย
สังข์
โนนราศรี
ไผ่
ไผ่
สังข์
สองพี่น้อง
อีเตี้ย
ขาม