ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Phai, Thawat Buri, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองทับไทย
หัวบ่อ
หนองกู่
อุดม
หลุบเลา
ก้างปลา
หนองแข้
หนองเต่า
หนองโสน
เปลือยน้อย
ดอนกลอย
ดอนพยอม
โพธิ์ชัย
หนองฮูน้อย
นาสมบูรณ์
หนองเต่า
หนองแข้ใต้
ก้างปลา