ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Mueang Noi, Thawat Buri, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เมืองน้อย
สวนอ้อย
หนองดินแดง
มะยาง
หนองมะแซว
ยางสินไชย
หนองเบิด
หนองไผ่ล้อม
หนองลาดควาย
ตังหมอง
หนองมันปลา
เมืองน้อย
มะยาง