อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด - Pathum Rat, Roi et

พื้นที่ 356.90 km2 คำขวัญ เมืองดอกบัวแดง แหล่งผ้าไหมชั้นดี ประเพณีบุญคูณลาน จักสานลือเลื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม