ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

Khilek, Pathum Rat, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ขี้เหล็ก
ส้มโฮงน้อย
พิลา
ขี้เหล็ก
โพนทอง
ขามป้อม
นาแค
โนนหนามแท่ง