ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

Non Sa-nga, Pathum Rat, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดงช้าง
ดงช้าง
โนนสง่า
โนนทัน
โนนโพธิ์
ขนวน
โนนจาน
หนองส่วย
ดงช้าง