ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

Phon Sung, Pathum Rat, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โพนสูง
สามขา
ท่าม่วง
จานใต้
โคกก่อง
โพธิ์น้อย
โพธิ์ศรีสวัสดิ์
ข่าน้อย
จานใต้