อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด - Phanom Phrai, Roi et

พื้นที่ 519.30 km2 คำขวัญ เมืองแสนล้านช้าง ต้นยางใหญ่สระขี้ลิง พระธาตุมิ่งขวัญรวมใจ บุญบั้งไฟเพ็ญเดือนเจ็ด รสเด็ดข้าวปุ้นซาว หาดทรายขาวมากปลาชี ผ้ามัดหมี่ไหมลือนาม