ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

Phanom Phrai, Phanom Phrai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คุ้มแก
คุ้มไผ่
ศิลาเลข
คุ้มใต้
คุ้มสว่าง
คุ้มกลาง
สุวรรณวารี
ท่าสะอาด
เทพารักษ์
เหล่าบึงแก้ว
ชะโด
ไทยเจริญ
ดอนเจริญ
ดอนพระจันทร์
อุดมสิน
รัตนวารี
เกษตรสมบูรณ์
ท่าสะอาด
ถนนเรียบ