ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

Si Somdet, Si Somdet, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
พิมพ์พัฒนา
หนองสองห้อง
ก่อ
เหล่าล้อ
โคกข่า
หนองโก
เหล่าล้อ
หนองเม็ก
หนองสะแบง
ศรีสมเด็จ
ป่ากุง
บุมะเขือ
ก่อ