ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

Suan Chik, Si Somdet, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สวนจิก
หนองแวงยาว
หนองไฮ
กล้วย
ป่าแหน
เหล่ากุด
ป่าเว่อ
เหล่าอาราง
หนองคูคำ
ดอนน้ำคำ
หนองไร่
กอก
สนามชัย
หัวหนองแวง