ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Waeng Khuang, Si Somdet, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองแวงเหนือ
หนองแวงใต้
หนองคุโคก
โคกไพรี
หนองแวงน้อย
หนองแวงควง
หนองห้าง
คูโคก
หนองขุมดิน
สี่มุม
โนนน้ำเงิน
หนองขุมดิน