ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Yai, Si Somdet, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองใหญ่
ดอนทราย
กลาง
โนนสีดา
หนองม่วง
เหล่ากลาง
โนนขวาง
ดงขวาง
หนองใหญ่
หนองใหญ่