ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

Pho Thong, Si Somdet, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ศรีโพธิ์ทอง
เขวาน้อย
หนองไหล
เหล่าใหญ่
เหล่ายาว
เหล่ากาชาด
หนองเจริญ