ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

Phosai, Si Somdet, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โพธิ์สัยน้อย
โนนสมบูรณ์
หนองแสง
โพธิ์สัย
หญ้าคา
โคกกลาง
โสกเชือก
โนนโพธิ์
โพนทอง
โสกเชือกน้อย