อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - Suwannaphum, Roi et

พื้นที่ 1,107.04 km2 คำขวัญ สุวรรณภูมิแดนกู่พระโกนา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บั้งไฟแสน ดินแดนวัฒนธรรม