ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Chang Phueak, Suwannaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เปลือย
แดง
ช้างเผือก
ขี้กา
หนองบัว
ค้อ
คำพรินทร์
โนนสว่าง
ไทยเจริญ
โนนม่วง
หัวฝาย